మాథ్యూ హెన్రీ || Matthew Henry Biography Book ||Telugu Christian Biographies||Telugu Christian Website

మాథ్యూ హెన్రీ || Matthew Henry Biography Book ||Telugu Christian Biographies||Telugu Christian Website

మాథ్యూ హెన్రీ బోధకుడు మరియు వేదాంపండితుడు 

"This edition of Matthew Henry Commentary is unquestionably the best 

MATTHEW HENRY'COMMENTARY ON THE WHOLE BIBLE VOLUME SET 

మాథ్యూ హెన్రీ బైబిల్ వ్యాఖ్యానము వ్రాసిన గ్రంధకర్త 

మాథ్యూ హెన్రీ జీవిత చరిత్ర 

#మాథ్యూ హెన్రీ 

1662 - 1714 బోధకుడు మరియు వేదాంత పండితుడు 

మాథ్యూ హెన్రీ అనగానే క్రైస్తవులలో నేకులకు అతడు వ్రాసిన బైబిలు వ్యాఖ్యానము గుర్తుకొస్తుంది. కారణం, తడు వ్రాసిన బైబిలు వ్యాఖ్యానము ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచడమే. శతాబ్దాలుగా వ్యాఖ్యానము అనేకమంది 

క్రైస్తవులకు బైబిలు సత్యాలను గ్రహించేందుకు గొప్ప సహాయకారిగా పనిచేస్తోందన్నది వాస్తవం. వ్యాఖ్యానము వెనుక హెన్రీ చేసిన విరామములేని కృషి ఉందనేది కూడ వాస్తవమే. కృపా గుర్తులు  

మాథ్యూ హెన్రీ 1662వ సంవత్సరంలో ప్రాప్ షైర్ లోని వైట్ చర్చికి దాదాపు మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న బ్రాడ్ ఓక్ అనేచోట జన్మించాడు. అతడు ఫిలిప్ మరియు కేథరిన్ హెన్రీల రెండవ కుమారుడు. అతని తండ్రి వర్తన్ బరీ ప్యారిష్ లో ఒక అభి షేకము పొందిన మతాధికారిగా పనిచేసాడు. అయితే, లేఖనవిరుద్ధమైన చర్చి నియమ నిబంధనలకు ఇమడలేక అతడు 1662లో ర్చినుండి బయటకు వచ్చాడు

మాథ్యూ హెన్రీ క్రైస్తవ కుటుంబ క్రమశిక్షణలో పెంచబడ్డాడు. తన మూడవ ఏటనే అతడు బైబిలు గ్రంథాన్ని దవడం ప్రారంభించాడు. దేవునివాక్య సత్యాలను 

www.gospel needs.com 

నేర్చుకోవాలన్న అతనిలోని లోతైన తృష్ణ అతణ్ణి లోతైన బైబిలు పఠనలోనికి నడిపించింది. హెన్రీ కుటుంబంలో ఉదయ సాయంకాలాలలో క్రమంగా ప్రార్థనలు జరిగేవి. సమయాలలో 

అతని తండ్రి బైబిలు గ్రంథంలోని ఒక భాగాన్ని దివి, దానిని కుటుంబసభ్యులకు విపులంగా వివరించేవాడు. తర్వాత పిల్లలు తాము విన్న విషయాలను స్వంమాటలలో 

వ్రాసేందుకు ప్రోత్సహించ బడేవారు. ప్రక్రియ ఆతర్వాతికాలంలో మాథ్యూను ఒక గొప్ప వేదాంతపండితునిగా మార్చివేసింది. విరిగిన మనస్సే దేవునికిష్టమైబలులు. దేవా, విరిగి లిగిహృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు(కీర్తన 51:17) అనే www.gospel needs.com 

అంశంపై అతని తండ్రి చేసిన చిన్ని ప్రసంగము మాథ్యూ మనస్సును విరిగిమనస్సుగాను, అతని హృదయాన్ని విరిగి నలిగిన హృదయముగాను మార్చివేసింది, క్రీస్తును గురించి రెక్కువగా తెలుసుకోవాలన్న తృష్ణను 

అతనిలో మరింతగా అధికం చేసింది

ఆతర్వాతికాలంలో మాథ్యూ ఏకాంతంగా బైబిలు పఠించడంలో ప్రతిరోజూ గంటలతరబడి డి పేవాడు. తనకు అనారోగ్యంగా ఉన్న సమయాలలో కూతడు తన బైబిలు పఠనను కొనసాగించేవాడు. తన పదేళ్ళ వయసులో అతడు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురైనప్పుడు తన ఆత్మీయ స్థితిని గురించి అతడు లోతుగా ఆలోచిస్తున్న www.gospel needs.com 

సమయంలో 1673 డిసెంబరు 7న 'దేవుని తీర్పును గురించి అతడు విన్న ఒక సందేశము అతని హృయాన్ని లోతుగా కదిలించివేసింది. సందర్భాన్ని గురించి అతడు ఇలా వ్రాసాడు: సమయంలో నేను నరకాన్ని గురించి గొప్పగా భయపడ్డాను. ప్రభువు నన్ను ఓదార్చే వరకు భయం నాలో కొనసాగుతూ వచ్చింది. 'నేను మరణిస్తే నేను ఎక్కడికెళతాను?అన్న ప్రశ్న సమయంలో నన్ను తీవ్రంగా వేధించింది. సమయంలో నన్ను నేను లోతుగా పరీక్షించుకొన్నాను. నేను పాపినన్న వాస్తవాన్ని నేను గ్రహించాను. లోతైన 

పశ్చాత్తాపంతో నా పాపాలను ప్రభువు సన్నిధిలో ఒప్పుకొన్నాను. ప్రభువు నా www.gospel needs.com 

పాపాలను క్షమించాడు. రక్షణ నిశ్చయతతోను, పరలోక నిరీక్షణతోను నేను నింపబడ్డాను. ఇప్పుడు నేను దేవుని బిడ్డనన్న నిరీక్షణ నాకు కలిగింది. ఇప్పుడు నేను మరణిస్తే, నేను రలోకం వెళతానన్న నిశ్చయత నాకు కలిగింది

లోకపు వ్యర్థత 

సంస్కరణ సమయంలో నాన్ కన్ఫర్మిస్టులను ఆక్స్ ఫర్డ్ మరియు కేంబ్రిడ్జ్ 

యూనివర్సిటీలు వెలివేయడం వల్లను, సమయంలో యూనివర్సిటీలలో 

నెలకొనివుండిన అనైతిక జీవనవిధానాల వల్లను, 1680లో మాథ్యూ తండ్రి లండన్లోని ఐలింగ్టన్ లో ఉన్న ఒక డి సెంటింగ్ 

అకాడమీలో చేరాడు. అయితే, క్కడి ఆచార్యుడైన థామస్ డూలిటిల్ సామాజిక బహిష్కరణ కావించబడినందునను, అక్కడి పండితులు ఆయా ప్రాంతాలకు చెదరిపోయినందునను హెన్రీ తండ్రి అక్కడ కొద్దికాలం మాత్రమే కొనసాగాడు

పై కారణాల ఫలితంగా మాథ్యూ తన చదువును అనేక సంవత్సరాలు తన ఇంట్లోనే కొనసాగించాడు. ఆతర్వాత అతడు 1685లో 'గ్రేస్ ఇన్' అనేచోట న్యాయశాస్త్రం చదివేందుకు లండనకు వెళ్ళాడు. అయితే, చదువులో అతనికి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకపోవడంతో అతడు తీవ్రమైన అసంతృప్తికి గురై తన తండ్రికి ఇలా ఒక ఉత్తరం వ్రాసాడు: లోక 

వ్యవహారాలను నేను లోతుగా గమనించినప్పుడు, అందులోని వ్యర్థతను నేను స్పష్టంగా చూసినప్పుడు, నా హృదయం వాటన్నిటినీ అమితంగా అసహ్యించు 

కొంటోంది. ఫలితంగా నా నేత్రాలు కనిపించని మరోవవంచంపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాయి.” 

ఒక సంవత్సరం తర్వాత అతడు న్యాయశాస్త్ర చదువులకు స్వస్థిచెప్పి, బ్రాడ్ ఓక్ కు తిరిగొచ్చాడు. అక్కఅతనికి జార్జ్ ఇల్లిడ్జ్ అనే ఒక స్నేహితుడు పరిచయమయ్యాడు. స్నేహితుడు అతణ్ణి స్థానిక కూడికలలో బోధించమని ప్రోత్సహించాడు. ఇందులో 

మాథ్యూ కృతార్థుడు అయినందునను,

సువార్తను ప్రకటించాలన్న అతనిలోని లోతైన ఆసక్తిని అనేకులు దృష్టించినందునను దేవునివాక్య సత్యాలను బోధించేందుకు చెస్టర్ మరియు నాస్ట్ విచ్ నుండి మాత్రమేగాక, ఇంకను అనేక ప్రాంతాలనుండి అతనికి ఆహ్వానాలు రావడం ప్రారంభించాయి. ఇది దేవుని చిత్తమేననీ, దేవుడు తన పనికొరకు తనను సిద్ధ రుస్తున్నాడనీ మాథ్యూ గ్రహించాడు. చివరిగా అతడు 1687 మే మాసంలో చెస్టర్ లోని ఒక సంఘానికి సంఘకాపరిగా బాధ్యతలను చేపట్టాడు. దేవుని వాక్యం బోధించడంలో ప్రయాస పడుతూ ... చెస్టర్ లో దేవునివాక్య సత్యాలను బోధిస్తూ 

మాథ్యూ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు గడిపాడు

సంఘంలో జరిగే ఆదివారాల ఆరాధనలోను వారంలో జరిగే మరిరెండు వారకూడికలలోను బోధించడం మాత్రమేగాక, మిగతా రోజుల్లో ఇరుగుపొరుగు గ్రామాల్లోను చెస్టర్ కోటలోను కూడ మాథ్యూ దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవాడు. సంవత్సరాలలో తడు చేసిన నమ్మకమైన పరిచర్య ప్రాంతంలో ఐశ్వర్యవంతమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదపు వర్షాలను కురిపించింది. ఫలితంగా దేవుడు అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో 

మాథ్యూ పరిచర్యకు దేవుడు ద్వారాలను తెరిచాడు. రెహ్యామ్ మరియు బీస్టన్లలో 

నెలసరి కూడికలు నిర్వహించేందుకు మాత్రమేగాక, అనేక ఇతర పట్టణాలలోను లండన్ నగరంలోను కూడ దేవుని వాక్యాన్ని 

 

బోధించేందుకు అతడు ఆహ్వానించబడ్డాడు. ఈలోగా అతడు కాపరిగా పనిచేస్తోన్న చెస్టర్ లోని సంఘము గొప్పగా అభివృద్ధి చెందడంతో 1699లో సువిశాలమైన రొక నూతన భవనము అక్కడ నిర్మించవలసిన అవసరత ఏర్పడింది

ఇలా మాథ్యూ హెన్రీ తన పరిచర్యలో అవిరామంగా కొనసాగుతున్న సమయంలో అతని వ్యక్తిగత జీవితం గొప్ప విషాదానికి గురయింది. అతని వివాహం తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు అతని భార్య అయిన క్యాథరిన్ తన ప్రసవసమయంలో మరణించింది. ఆతర్వాత అతడు 1690లో మేరీ అనే స్త్రీని తిరిగి వివాహం చేసుకొన్నప్పటికీ, ఏడు www.gospel needs.com 

సంవత్సరాల వ్యవధిలో వారు తమ ముగ్గురు బిడ్డలను కోల్పోయారు. క్రమానుభవాల న్నిటిలో మాథ్యూ దేవుణ్ణి ఎక్కడా నిందించలేదు. ఎందుకంటే, ప్రభువు నీతిమంతుడు, ఆయన ఇస్తాడు తిరిగి తీసుకొంటాడుఅని అతడు ఎరిగివున్నాడు కాబట్టి. అంతేకాదు, దుఃఖసమయాలు తన పరిచర్యకు ఆటంకం కలిగించేందుకు అతడు ఎన్నడూ అనుమతించలేదు. ఎందుకంటే, విత్తువాని ఏడుపు అతడు పొలంలో విత్తడాన్ని ఆటంక పరచకూడదుఅని అతడు విశ్వసించాడు కాబట్టి. కాబట్టి అతడు ప్రయాసతో కూడిన తన పరిచర్యా జీవితంలో సుదూర తీరాలకు పయనించాడు

మరణము వరకు నమ్మకంగా ..

1704వ సంవత్సరం చివర్లో మాథ్యూ నలభై రెండేళ్ళ వయసులో ఉన్నప్పుడు, తన గత పరిచర్యలో తాను బోధించేందుకు తయారుచేసుకొన్న తన వ్రాతప్రతులను అతడు బయటకు తీసాడు. వాటన్నిటితో అతడు బైబిలు వ్యాఖ్యానాన్ని వ్రాయడం ప్రారంభించాడు. తాను బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే అతడు లాటిన్, హెబ్రీ, ఫ్రెంచ్ మొదలైన భాషలలో ప్రావీణ్యత సంపాదించాడు. బాల్యం నుండే అతడు దేవునివాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా పఠించివుండటం చేతను, తన సుదీర్ఘ పరిచర్యాకాలంలో అతడు 

దానిని విశేషంగా బోధించివుంటం చేతను, దేవుని ఆత్మ అతణ్ణి నడిపించడం చేతను అతడు బైబిలు వ్యాఖ్యానాన్ని విపులంగాను అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగాను వ్రాయగలిగాడు. అలా అతడు వ్యాఖ్యానాన్ని వ్రాయడం 

ప్రారంభించి, దేళ్ళ వ్యవధి లో పాతనిబంధనను మరియు క్రొత్త నిబంధన వ్యాఖ్యానాల వ్రాతపతులను పూర్తిచేసాడు

ఇలా అతడు ఇరవై ఐదేళ్ళపాటు చెస్టర్ లో పరిచర్య చేసిన తరువాత, 1712లో లండన్ లోని హాక్నీలోవున్న ఒక డి సెంటర్ల సంఘములో పనిచే సేందుకు వచ్చిన 

ఆహ్వానాన్ని అతడు అంగీకరించాడు. అతడు చెస్టర్ ను వదలి వెళ్ళడాన్ని ఎన్నడూ ఊహించలేదు, కాని లండనకు వెళ్ళాలన్న దేవుని నడిపింపుకు అతడు విధేయతతో లోబడ్డాడు. లండన్ లో తని బోధలు అద్భుతమైన ఫలితాలనిచ్చాయి. మాథ్యూ అప్పుడప్పుడూ చెస్టర్‌కు వెళుతూ మునుపటి సంవుంలో కూడ బోధిస్తూవుండేవాడు. 1714లో చెస్టర్ లోను నాన్డ్ విచ్ లోను బోధించేందుకు తానిచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే ప్రక్రియలో అతడు ఒకరోజు తీవ్రమైన అస్వస్థతకు గురయ్యాడు

రుసటి రోజు అతడు లండనకు తిరిగొస్తున్న సమయంలో టర్పోర్లీ వద్ద తాను పయనిస్తోన్న గుఱ్ఱం పై నుండి క్రిందపడ్డాడు. తర్వాత అతడు క్కకు సమీపంలో ఉన్న ఒక క్రైస్తవ రిచారకుని వద్దకు కొనిపోబడి చికిత్స చేయబడ్డాడు కాని, మరుసటి రోజు అతడు తుదిశ్వాస విడిచాడు

మాథ్యూ హెన్రీ తయారుచేసిన 'బైబిలు వ్యాఖ్యానము' యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొన్న అతని సహపరిచారకులు అది ప్రపంచ క్రైస్తవులకు అందుబాటులోనికి వచ్చునట్లుగా దానిని ముద్రించేందుకు నడుము 

బిగించారు. అనతికాలంలోనే అది ముద్రణను పూర్తిచేసుకొని, ప్రపంచ క్రైస్తవలోకానికి 

అందుబాటులోనికి వచ్చింది. వైట్ ఫీల్డ్ అనే భక్తుడు తన అనుదిన ధ్యానంలో భాగంగా మాథ్యూ హెన్రీ వ్యాఖ్యానాన్ని క్రమంగా చదివేవాడు. దానిని క్రమంగా దివి గొప్ప ఆత్మీయమేలు పొందిన డాడ్రిడ్జ్ అనే భక్తుడు ఇలా వ్రాసాడు: "బైబిలు వ్యాఖ్యానాలు వ్రాసిన వ్యాఖ్యాతల్లో బహుశా మాథ్యూ హెన్రీ ఒక్కడే దేవునివాక్య సత్యాలను అత్యంత విపులంగాను అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగాను వ్రాసాడేమోనని నాకు నిపిస్తోంది

దేవునివాక్య సత్యాలను సవివరంగా తెలుసుకోవాలని ఆశించే ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి కూడ మాథ్యూ హెన్రీ వ్యాఖ్యానాన్ని తప్పక చదవాలి.” 

శాస్త్ర, సాంకేతిక ఆశీర్వాదాలు 

గుండుసూది మొదలుకొని రాకెట్ వరకు గల ఆవిష్కరణలను నూటికి 95 శాతం నిపెట్టినవారు - బైబిల్ గ్రంథమును నమ్మిన వారే 

 • యేసు ప్రభువు జన్మించి ఉంకపోతే - ప్రపంచము ఇప్పుడున్న అభివృద్ధి పథములోనికి వచ్చియుండకపోయేది

కొన్ని ఆవిష్కరణలు, వాటిని కనిపెట్టిన క్రైస్తవ 

శాస్త్రవేత్తల వివరాలను క్కపొందుపరుస్తున్నాము

 1. 1. ప్రింటింగ్ ప్రెస్

జాన్ గూట్బెర్గ్ జర్మని 1455 2. డియారము, బరోలోమ్యూన్మ్యా న్ ఇటలీ 1462 3. మైక్రోస్కోప్, డ్. జాన్సన్ హాలెండ్ 1590 4. థర్మామీటర్, హన్స్ లిఫ్టర్ షే హాలెండ్ 1608 5. టెలీస్కోప్, గలీలియో గెలిలీ ఇటలీ 1993 6. క్లాక్ పెండ్యూలమ్, క్రిష్టియన్ హ్యూజన్స్ హాలెండ్ 1656 7. స్టీమ్ యింజన్, థామస్ సెవరి బ్రిటన్ 1698 8. మెషిన్ గన్, జేమ్స్ పుకుల్ బ్రిటన్ 1718 9. స్టీమ్ షిప్, జె.సి. పెరియర్ ఫ్రాన్స్ 1775 10. సబ్ మెరైన్, డేవిడ్ బుష్ నెల్ అమెరికా 1776 11. కంటి అద్దాలు, బెంజిమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అమెరికా 1780 12. మరమగ్గము, కార్ట్రై ట్ బ్రిటన్ 1785 13. టెలిగ్రామ్, మ్. లామండ్ ఫ్రాన్స్ 1787 14. పేరాచ్యూట్, .గార్నరిన్ ఫ్రాన్స్ 1797 15.బ్యాటరీ, అలెస్సాండ్రో ఓల్గా ఇటలీ 1800 16. టైప్ రైటర్, పెల్లి ర్రీ ఇటలీ 1808 

www.gospelneeds.com 

 1. 17. రైలుయింజన్, రిచర్డ్ ట్రివితిక్ బ్రిటన్ 1804 18. కంప్యూటర్, అలట్యూరించ్ బ్రిటన్ 1824 19. అగ్గిపుల్ల

జాన్ వాకర్ బ్రిటన్ 1824 - 20. కుట్టుమిషన్, బర్తెలెమి తిమ్మోనియర్ ఫ్రాన్స్ 1829 21. డైనమో, హై లైట్ పిక్సీ ఫ్రాన్స్ 1832 22. గాల్వనో మీటర్, ఆండ్రీమేరి అంపియర్ ఫ్రాన్స్ 1832 23. ప్రొపెల్లర్ షిప్, ఫ్రాన్సిస్ స్మిత్ బ్రిటన్ 1837 24. సైకిల్, క్కి పాట్రిక్ మాక్మిలన్ బ్రిటన్ 1839-40 25. రబ్బర్ టైర్, థామస్ హాంకాక్ బ్రిటన్ 1846 26. లిఫ్ట్, ఎలీషా ఓటీన్ అమెరికా 1852 27. సెల్యులాయిడ్, అలెగ్జాండర్ పార్క్స్ బ్రిటన్ 1861 28. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, జెనోబీ గ్రామ్ బెల్జియం 1873 29. మైక్రోఫోన్, అలగ్జాండర్ గ్రాహమ్ బెల్ అమెరికా 1876 30. టెలిఫోన్, లగ్జాండర్ గ్రాహమ్ బెల్ అమెరికా 1876 31. కార్బోరేటర్, గాట్ లిబ్ డెయిమ్ లెర్ జర్మనీ 1876 32. గ్రామ్ ఫోన్, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అమెరికా 1878 33. ఎలక్రిక్ బల్బు, థామస్ ఆల్వాఎడిసన్ అమెరికా 1879  www.gospelneeds.com 

 1. 34. ఇస్త్రీ పెట్టె, సిలే అమెరికా 1882
 2. 35. మోటర్ సైకిల్, డైమోర్ ఆఫ్ కాస్టాట్ జర్మనీ 1885
 3. 36. బాల్ పాయింట్ పెన్ను, జోన్టేడ్ అమెరికా 1888
 4. 37. పెట్రోల్ కార్, కార్ల్ బెంజ్ జర్మనీ 1888
 5. 38. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, నికోలాటెహ్ అమెరికా 1888
 6. 39. సేజ్రేజర్, కింగ్ సి.గిల్లెట్ జర్మనీ 1895
 7. 40. డీసెల్ యింజన్, రోడాల్ డీసెల్ జర్మనీ 1895
 8. 41. ఎక్స్-రే, రాంట్జెన్ జర్మనీ 1895
 9. 42. లౌడ్ స్పీకర్, సరే షార్ట్ బ్రిటన్ 1900
 10. 43. విమానము, రైట్ సోదరులు బ్రిటన్ 1900
 11. 44. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, హరీబియర్ లీ బ్రిటన్ 1913
 12. 45. రాడార్, టేలర్ &లియో సి.యంగ్ అమెరికా 1922
 13. 46. హెలీకాఫ్టర్, ఎటిన్నీ ఓమిషన్ ఫ్రాన్స్ 1924
 14. 47. టెలివిజన్, పి.టి. ఫ్రాన్స్ఫర్త్ అమెరికా 1927
 15. 48. రబ్బర్ ఫోమ్, డప్ రబ్బర్ కంపెనీ బ్రిటన్ 1928
 16. 49. జెట్ విమానం, సర్ ఫ్రాంక్ విట్టిల్ బ్రిటన్ 1937
 17. 50. లేసర్ కిరణాలు, టి. హెచ్.మైమా అమెరికా 1960  
 18. 51. క్యాష్ రిజిస్టర్, జేమ్స్ రిట్టీ అమెరికా 1879
 19. 52. సెట్లో ఫోనేన్, డా.జె.బ్రాండెన్ బర్గర్ స్విట్జర్లాండ్ 1908
 20. 53. పోర్ట్ లాండ్ సిమ్మెంట్, జోసఫ్ ఆస్పిడిన్ బ్రిటన్ 1924
 21. 54. సినిమా, నికోలస్ &జిన్ టూమియర్ ఫ్రాన్స్ 1895
 22. 55. డెంటల్ ప్లేట్, ఆంథోనీ .ప్లాస్టన్ అమెరికా 1817
 23. 56. ఫిల్మ్ (మూవింగ్ అవుట్ లైన్స్), టూయిస్ ప్రిన్స్ ఫ్రాన్స్ 1885
 24. 57. ఫౌంటెన్ పెన్, లూయిస్ ఇ వాటర్ మేన్ అమెరికా 1923
 25. 58. గ్యా లైటింగ్, విలియం మర్డక్ బ్రిటన్ 1792
 26. 59. గ్లైడర్, సర్ జార్జ్ కేలీ బ్రిటన్ 1853
 27. 60. గైరోకంపాస్, ఎల్మర్ స్లెర్రీ అమెరికా 1911
 28. 61. ఘోవర్ క్రాఫ్ట్, సి.యస్.కాక్ రైల్ బ్రిటన్ 1955
 29. 62. లాడ్ రేట్, జె.ఎఫ్. కాన్ ట్రైల్ అమెరికా 1934
 30. 63. లూమ్ పవర్, . కార్ట్ రైట్ బ్రిటన్ 1785
 31. 64. మైక్రోప్రాసెసర్, రాబర్ట్ నోయ్స్ & గోర్డన్ మూర్ అమెరికా 1971
 32. 65. నియో ల్యాంప్, జార్జెస్ క్లౌడ్ ఫ్రాన్స్ 1910

66. నైలాన్, డా.వేలెస్ హెచ్ కేరోథెర్స్ అమెరికా 1937

67. పాశ్చరైజేషన్, లూయీస్ పాశ్చర్ ఫ్రాన్స్ 1867 

68. ఫోటోగ్రఫీజాన్ కార్బట్ అమెరికా 1888

69. పార్సిలీన్, సర్ ప్యాడిక్ చైనా 1851 70. రేయాన్, సర్ జోసఫ్ స్వేన్ బ్రిటన్ 1883 71. రిఫ్రిజిరేటర్, జేమ్స్ హరిసన్, అమెరికా 1850 72. రబ్బర్ (వల్కనైజ్డ్), ఛార్లెస్ గుడ్ ఇయర్ అమెరికా 1841 78. రూబిక్ క్యూబ్, ప్రొ.ఎమోర్యూబిక్ హంగేరి 1975 74. సెల్ఫస్టార్టర్, ఛార్సెల్ ఎఫ్.కెటెరింగ్ అమెరికా 1911 75. షిటర్బైన్, న్సర్ సి.పార్సన్స్ బ్రిటన్ 1894 76. స్కై స్వేపర్, బేరన్ జెన్నీ అమెరికా 1882 77. స్లెడ్ రూల్, విలియం ఆట్రెడ్ బ్రిటన్ 1621 78. ట్యాంకర్ (యుద్ధ), సర్ఎర్నస్ట్ స్వింగ్ టన్ బ్రిటన్ 1914 79. టెలిగ్రాఫ్ కోడ్, సామ్యూల్ ఎఫ్ బి.మోర్స్ అమెరికా 1837 80. ట్రాన్స్ ఫార్మర్, మైఖేల్ ఫారడే బ్రిటన్ 1831 81. ట్రాన్సిస్టర్, బర్డీన్ షాక్ లే& బ్రస్ఎన్ అమెరికా 1948 82. వాటర్‌సెట్, జె.హర్రింగ్ టన్ బ్రిటన్ 1589 83. ఎలక్ట్రిక్ వెల్డింగ్, ఎలీషా థామస్ అమెరికా 1877 84. వీల్, సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ క్రీ.పూ.3300 

24 

www.gospelneeds.com 

 1. 85

జస్ట్న ర్, డబ్ల్యు. ఎల్.జడ్సన్ అమెరికా 1891 86. సేఫీషిన్, వాల్టర్ హంట్ అమెరికా 1849 87. దొంగనుపట్టే అలారం, ఎడ్వినా హంట్ అమెరికా 1858 88. విండ్ మిల్, పెర్సియన్ కార్న్ ఫ్రెండింగ్ క్రీ.పూ. 600 89. రిమోట్, రాబర్ట్ ఆడ్లర్ అమెరికా 1956 90. బెలూన్, జ్వా జోసఫ్ మాంట్ గోలర్ ఫ్రాన్స్ 1783 91. బున్ స్బెర్నర్, ర్.విల్ హెల్మ్ ఓబ్బున్ సెన్ జర్మనీ 1855 92. టుర్లీన్, జెఆర్ వింగ్ ఫీల్డ్ &టి డిక్సన్ బ్రిటన్ 1931 

యేసు ప్రభువు నేను లోకమునకు వెలుగైయున్నానని చెప్పారు. భక్తి సంబంధమైన వెలుగే గాక

జ్ఞాసంబంధమైన వెలుగును కూడా మానవులకు ప్రసాదించారు. ఆయనను ప్రార్థించే వారి పై జ్ఞానజ్యోతిని యింపజేసినందున - వారు ఇన్ని ఆవిష్కరణలు కనుగొనగలిగారు. వారు 

www.gospelneeds.com 

విలువైన ప్రార్ధన బహు అందమైన పటం ఒకటి గోడకు తగిలించబడి వుంది. అక్కడకు ఒక యువకుడు వచ్చి పటమును చూచి ముందుకు అడుగువేయలేకపోతున్నాడు. పటము తని ల్లిది. అతని మనస్సులో న్నో తలంపులు, ఊహలు పలు రకాలుగా 

మెదులుచున్నవి. గణితమును గురించి, వ్యాకరణము గురించి. మంచి సంగీతమును గురించి రియు ఆటలు గురించి తన మనస్సులో తలంచుచున్నాడు. ఇవే ఒక గొప్ప వ్యక్తి గురించి తలంచుచూ, భవిష్యత్తును మిక్కిలి 

www.gospelneeds.com 

ప్రభావితమైనదిగా చేసుకోవాలని సంకల్పిస్తున్నాడు. ఆయన ఎవరో తెలుసా? ఆయన పేరు వాషింగ్టన్ దేశములో అతడే గొప్ప ధనికుడు. హంగు ఆర్భాటాలతో తుల తూగుతూ ఉండేవాడు. ఆయినను అతడు మౌనముగా ఉండుటకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడు. అతని గృహం మంచి ఉన్నతమైన స్థలములో కట్టబడి ఆకర్షనీయంగా వుంది. తడు అప్పుడు యవనుడు. ఒక రోజున తన తల్లి కాళ్ళగ్గర మోకరించి "అమ్మా నేను గృహాన్ని విడిచి, నిన్ను విడిచి మన దేశం కొరకు పోరాడుటకు 

www.gospelneeds.com 

సైన్యములోకి వెళ్ళిపోవుచున్నాను. నా కొరకు ప్రార్థించు. నేను బహుసుదూర ప్రయాణం చేసి. దేశ స్వతంత్ర్యమునే సంపాదించు పనిలోకి వెళ్ళుచున్నానుఅని వేడుకొన్నాడు. అతడు మోకాళ్ళ మీవుండి చేసిన మనవిని తన తల్లి విని తన కుమారుని యొక్క దీనమైన కోరిక ప్రకారము ప్రార్థన చేసి పంపించినది. వాషింగ్స్టన్ సమస్తమును విడిచిపెట్టి కష్టతరమైపనికొరకు తనను, తాను సిద్ధం చేసుకొని బయలుదేరినాడు. అక్కడ తనకు సంభవించబోవు కష్టములు, ఆందోళన, భారము, అవమానము ఆకలిదప్పులు 

www.gospelneeds.com 

ఇవన్నీ తన మనస్సులో ఉండినప్పటికిని ముందుకు దూసుకుపోయాడు. చాల కాలం తరువాఇలాగు రాసుకున్నాడు. వ్యవసాయం చేసుకొనే స్థితినుండి గుర్రములను స్వారీ చేసుకొనే పని నుండి పంటలు పండించే వృత్తినుండి నిపాయి ఉద్యోగం నుండి నేను పై కెత్త బడితిని. నా గృహాన్ని 

మౌంట్ నోన్ పై నిర్మించుకోగల్గితిని. నా తల్లి ప్రార్ధన నాకెంతో మేలు చేసింది(1యోహాను 5:14