తలుచుకుంటే చాలునయా|Thaluchukunte Chalunaya|Calvary Temple Album Songs

తలుచుకుంటే చాలునయా|Thaluchukunte Chalunaya|Calvary Temple Album Songs| Satish Kumar, satish kumar albums, download, songs, తలుచుకుంటే చాలునయా, Thaluchukunte Chalunaya songs, Thaluchukunte Chalunaya, Free Download mp3 Gospel Needs- Telugu Christian Website- Telugu Christian Songs, గొస్పెల్ నీడ్స్ - తెలుగు క్రిస్టియన్ వెబ్సైటు, తెలుగు క్రిస్టియన్ వెబ్సైటు , vol-2

తలుచుకుంటే చాలునయా|Thaluchukunte Chalunaya|Calvary Temple Album Songs vol-2

Introduction    
Thalachukunte Chaalunu
Maaya Lokam Maaya Lokam
Naatho Maatlaadumayya
Saraa Sarpamura 
Digulu Padaku Sevakaa
Saakshulam Mem Saakshulam
Theliyaka Vaaru Siluva Vesaaru
Guruthu Chesiko O Priyudaa
Nee Premaye Naaku Chaalu 
Mattivira Mattivara