అడవి చెట్ల నడుమ|Adavi Chetla Naduma|Christian Lyrics|Gospel Needs

అడవి చెట్ల నడుమ-Adavi Chetla Naduma, Jaldaru Vruksham Vale -Christian Lyrics-Gospel Needs is Telugu Christain Lyrics songs mp3 for Free Download, Telugu Christian song, Adavi chela lyrics by gospel needs is Free mp3 song, search?q=Adavi+Chetla+Naduma with search in all Telugu Christian websites, #Adavi chetla naduma| Telugu Christian song with lyrics

Download This Song Download PPT for Projector Screen
Download Telugu Bible Projector Software Download Telugu Fonts

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు (2)
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను (2)

షారోను రోజాయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు (2)     ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి (2)   ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత(2)       ||కీర్తింతున్||

Adavi Chetla Naduma
Oka Jaldaru Vruksham Vale
Parishuddula Samaajamulo
Yesu Prajvalinchuchunnaadu (2)
Keerthinthun Naa Prabhuni
Jeeva Kaalamella Prabhu Yesuni
Kruthagnathatho Sthuthinchedanu (2)

Shaaronu Rojaayane
Loya Padmamunu Aayane
Athi Parishudhdhudu Aayane
Padi Velalo Athi Shreshtudu (2)       ||Keerthinthun||

Manovedana Sahinchaleka
Siluva Vaipu Ne Choodaga
Levanethi Nannethukoni
Bhayapadakumani Antivi (2)      ||Keerthinthun||

Ghanamaina Naa Prabhuva
Nee Raktha Prabhaavamuna
Naa Hrudayamu Kadigithivi
Neeke Naa Sthuthi Ghanatha (2)       ||Keerthinthun||

Keerthinthun-Telugu Christian Lyrics free Download-Gospel Needs