Introduction
Chinna Chinna Pillala
Deevinche Devudu
Yentha Prema Naapaina
Yevarunnaaru Naakosam
Goppa Goppa Goppa Devudu
Naa Donelo Yesunte
Nammadagina Devuni
Nasinchu Vaariki Suvaartha
Pakshi Raaju Yavvanam Vale