Ede Ghana Christmas Dinam  Lyrics: Bro. Kali Bhaskara Rao  Singers: Kamalakar & Priya PrakashPrabhu Prema Bahumaanam  Lyrics: Late. Katam David  Singers: Kamalakar Sree Yesuni Janmamu  Lyrics: Padeti Kamalakar  Singers: Kamalakar & Priya Prakash Paraloka Prema Lekha  Lyrics: G. Sudhakar  Singer: KamalakarBethlehemu Puramunanduna  Lyrics: Bro. Kali Bhaskara Rao  Singers: Mar Thomas & Priya PrakashEe Shubha Dinamunandu Yesu Janminchenugaa  Athyunnatha Simhaasanamupai  acknowledgements  Bro. Padeti Kamalakar