తారా వెలిసెను ఈ వేళ|| Thaaraa Velisenu Ee Vela Yesu Puttina Shubhavela||Telugu Christian Song Lyrics|Gospel Needs

తారా వెలిసెను ఈ వేళ-Thaaraa Velisenu Ee Vela Yesu Puttina Shubhavela-Telugu Christian Song Lyrics|Gospel Needs is Telugu Christmas song with lyrics and Audio formate download option to download only from the site and enjoy the Christmas spirit, Thaaraa velisenu song , Free Download, Mp3 Download, Christmas Song, తెలుగు క్రిస్మస్ సాంగ్స్ , search?q= Thaaraa+Velisenu+Ee+Vela & ,Thaaraa Velisenu Ee Vela track free download,

తారా వెలిసెను ఈ వేళ|| Thaaraa Velisenu Ee Vela Yesu Puttina Shubhavela||Telugu Christian Song Lyrics|Gospel Needs
: :

తారా వెలిసెను ఈ వేళ
యేసు పుట్టిన శుభవేళ (2)
వెలిగెను ఈ లోకం – మదిలో నిండెను ఆనందం
తరగని రక్షణను – మనకై తెచ్చెను ఆ దైవం (2)
రండి వార్తను చాటుదాము
ఆ రక్షణను పంచుదాము (2)      ||తారా||

పశుల పాకే పావనమాయె
మంద గొల్లలే తన వారాయె (2)
జ్ఞానులొచ్చిరి ఆరాధింప
రాజులలో భీతిని నింప (2)      ||తారా||

పాపమెరుగని నీతి పరుడు
లోకమును కాచే రక్షకుడు (2)
కన్య మరియా గర్భమున
పుట్టెను దేవుని అంశమున (2)      ||తారా||

రాజులకు రాజైన తనకు
ఇచ్చుటకు ఏమున్నది మనకు (2)
వెండి బంగారముల కన్నా
హృదములనర్పిస్తే మిన్నా (2)      ||తారా||

Thaaraa Velisenu Ee Vela
Yesu Puttina Shubhavela (2)
Veligenu Ee Lokam – Madilo Nindenu Aanandam
Tharagani Rakshananu – Manakai Thechchenu Aa Daivam (2)
Randi Vaarthanu Chaatudaamu
Aa Rakshananu Panchudaamu (2)      ||Thaaraa||

Pashula Paake Paavanamaaye
Manda Gollale Thana Vaaraaye (2)
Gnaanulochchiri Aaraadhimpa
Raajulalo Bheethini Nimpa (2)      ||Thaaraa||

Paapamerugani Neethiparudu
Lokamunu Kaache Rakshakudu (2)
Kanya Mariyaa Garbhamuna
Puttenu Devuni Amshamuna (2)      ||Thaaraa||

Raajulaku Raajaina Thanaku
Ichchutaku Emunnadi Manaku (2)
Vendi Bangaaramula Kannaa
Hrudayamulanarpisthe Minnaa (2)      ||Thaaraa||

Credits: Album: Loka Rakshakudu Lyrics, Tune and Producer: Sayaram Gattu Sung By: Satya Yamini Music: Immanuel Rajesh Creative Head: Symon Peter Edit & VFX: Wesley Vfx (Hallaluya Raju) Mix & Master: Vincent Raj (Vincey Studio